ơn làm thành viên tổ chức EUVIET

 

 

Người gửi:

..............................

..............................

...............................

...............................

 

 

Người nhận:

Sdruen EUVIET

Libusk 319/126, Praha 4, PS 142 00

 

Bằng ơn này ti tuyên bố trở thành hội viên chnh thức của tổ chức EUVIET, trụ sở tại Libusk 319/126, Praha 4, PS 142 00 và tuyên bố khẳng ịnh, rằng ti ồng với quan iểm của n, mà ti cam kết tun thủ v iều kiện. Ti cam kết tn trọng và xy dựng danh tiếng của tổ chức, ng hội ph ủ và ng thời hạn.

 

 

Thng tin kèm theo ơn:

 

Hình thức hội viên: ..........................................

Dn tộc và quốc tịch: ..........................................

Liên hệ e-mail/telefon:.........................................

ịa chỉ bưu iện: ..........................................

Nơi thường tr: ............................................................

 

Ti cảm ơn việc giải quyết tch cực ơn của mình và gửi lời chào.

 

Ngày thng và ịa iểm: ................................................

 

Chữ k: ..................................................

 

Thay mặt tổ chức -ã nhận ơn ..........................., ngày.........................................

-          ồng kết nạp C/KHNG

-          ......................................chữ k